hrvatski

Što stoji iza hipnoze?

 

Uzevši u obzir da ni svijest nije još uvijek dovoljno shvaćena niti definirana, onda je doista teško definirati i bilo koje promjene svijesti, uključujući i hipnozu.

 

 

Ipak, jedna od mogućih definicija bila bi da je hipnoza izmijenjeno, jedinstveno stanje svijesti, koje uključuje visok stupanj pažnje i smanjenog reagiranja na okolne stimuluse, te povećanog reagiranja na sugestije (hipnotizera). Iako nedovoljno istražena, hipnoza se počela koristiti 1950ih godina u medicini u terapiji bola, dok se njena uporaba danas porširila i na terapiju anksioznosti, depresije, iritabilni sindrom crijeva i poremećaje prehrane.

Ljudi su često podijeljeni u dvije skupine: oni koji su veoma podložni hipnozi i oni koje je teško hipnotizirati. Kao što je možda većini poznato, postoje i ljudi koje je nemoguće hipnotizirati. Zašto je to tako? Istraživanje je pokazalo da ljudi koje je lako hipnotizirati imaju nešto drugačiju građu moždanih struktura. Naime, pokazalo se da prva skupina, u odnosu na skupinu koju je teško ili nemoguće hipnotizirati, ima veći rostrum (dio mozga zadužen za pažnju i koncentraciju). To također navodi na zaključak da predstavnici lako hipnotizirajuće skupine posjeduju bolju pažnju i koncentraciju, te da lakše mogu ignorirati ili potpuno inhibirati vanjske stimuluse. U ovu skupinu spadaju i djeca dobi do 12 godina. Jedan od, kako se smatra, najboljih hipnoterapeuta ikad, Milton Erickson, je na hitnom prijemu u jednoj bolnici, trebao zašiti ranu na čelu jednog dječaka. Postupno je objašnjavao dječaku kako je potrebno zašiti ranu, do najsitnijeg detalja, koristeći se odgovarajućom gestikulacijom i pokretima koji imitiraju šivanje. Dječak je u jednom trenutku postao nestrpljiv i pitao ga kada će početi sa šivanjem. Erickson je odgovorio: „Već sam završio“.

Tijekom hipnoze, uviđeno je da određeni dijelovi mozga pokazuju smanjenu odnsno povećanu aktivnost, zbog čega osoba ima smanjenu kontrolu nad pamćenjem, učenjem i pokretima, smanjuje se kontrola i svijest o radnjama koje osoba obavlja, a povećava se svijesnost o onome što se dješava u tijelu.

Hipnoza i danas ostaje kontroverzna tema. Iako već postoje neki znanstveni dokazi o njenoj učinkovitosti, potrebno je još puno rada kako bi se saznali svi detalji, te dobila potpuna slika, ne možda samo nužno o hipnozi, već i o našem mozgu kao jednoj od najvećih misterija.

 

 

Follow us! Like us!
Oglasi