hrvatski

Mjehurasta rijeka u Chicagu

 

Mjehurasta rijeka ( regularni naziv South Fork ) je nadimak dan djelu rijeke Chicago koja cijelim svojim tokom prolazi kroz grad Chicago u Illlinoisu, SAD-u. Rijeka je dobila nadimak mjehurasta zbog balona plina koji izlaze iz riječnog korita zbog raspadanja krvi i iznutrica koji su istovareni u taj dio rijeke tijekom ranih godina 20. stoljeća od strane lokalne tvornice koja je pakirala meso i mesne prerađevine.

 

 

Područje oko Mjehuraste rijeke bilo je močvarno tijekom 19. stoljeća. Na tom području su iskopani kanali radi bolje plovnosti rijeke Chicago, a močvarno područje je isušeno kako bi se povečala naseljiva površina pošto je grad počeo ubrzano rasti. South Fork ( današnji nadimak Mjehurasta rijeka ) je postala kanalizacija za lokalne stočne farme i tvornice koje su prerađivale meso. Intenzivno se počela bacati kriv i iznutrice u rijeku u takvim količinama da je rijeka uskoro počela ključati i ispuštati mjehure metana i sumporovodika kao produkte raspadanja organskih tvari.

 

Čovijek stoji na otpadu iz klaonica na Mjehurastoj rijeci 1911. godine – Chicago

 

Dva teško zagađena toka koja su se spojila i tvorila South Fork su kasnije zakopana, ali se njihovi tokovi i danas mogu vidjeti u konfiguraciji ulica i tracnica u tom području. U preostali dio rijeke utiskivao se kompresirani kisik, a u skorije vrijeme se počela vračati flora i fauna. Situacija je puno bolja nego početkom 20. stoljeća, a još brži oporavak usporava to što se milijuni litara oborinskih voda otpušta u rijeku.

 

 

Follow us! Like us!
Oglasi