hrvatski

Izumrla australska megafauna

 

 

Megafauna su velike životinje koje imaju više od 45 kilograma, ali ovaj termin se najčešće koristi za divlje životinje koje su mnogo veće od ljudi. Megafaunu uglavnom karakterizira dug život, spor rast populacije, niska stopa smrtnosti, imanje malo ili nijednog prirodnog grabežljivca koji može ubiti odraslu jedinku. Ove karakteristike ih čine vrlo ranjivima na ubijanje od strane ljudi.

 

 

Prvobitno se vjerovalo da je megafauna Australije izumrla zbog klimatskih promjena ( zadnjeg ledenog doba ), ali s novim istraživanjima sve je više dokaza da je za to odgovoran čovjek.

Neke od izumrlih životinja su npr. veliki klokan od 450 kg, veliki gušteri od 7m i kornjače veličine manjeg automobila.

Unutar perioda od 2000 godina populacija megafaune se drastično smanjila. Više od 85% životinja mase veće od 45 kg je izumrlo, a za to je odgovoran dolazak prvih ljudi na kontinent Australije prije 50 000 godina. Glavni način prehrane bio je lov, a ljudi su lovili životinje megafaune.

 

 

Mnoge studije ukazuju na to da je čak i mali intenzitet lova dovoljan za izumiranje megafaune od strane ljudi. Čak i u vrijeme prvih ljudi u Australiji, kada je ljudi bilo malo, izračunato je da kada bi svaki muškarac ubio samo jednu jedinku neke vrste megafaune u 10 godina, za nekoliko stotina godina ta vrsta bi već izumrla.

Naravno prvi ljudi nisu bili svjesni posljedica svojih djela, ali današnji ljudi ne mogu živjeti u neznanju. Trenutno smo usred najutjecajnijeg doba na planetu Zemlji i na nama je da iskoristimo znanja koja smo do sada stekli.

 

Follow us! Like us!
Oglasi