hrvatski

Energija iz etiopskih vulkana

 

Etiopija je vulkanski najaktivnija država na Zemlji. Tektonske ploče pucaju brzinom kojom rastu nokti na našim rukama, što omogućuje magmi da kontinuirano izbija do površine, pa je tako u Etiopiji trenutno poznato preko 60 aktivnih vulkana.

Mnogi vulkani su u prošlosti imali podzemne erupcije koje su stvorile ogromne kratere, a neki su aktivni i danas, te iz njih izlaze mjehurići blata i para. Paru koristi lokalno pučanstvo za pranje veša i tuširanje. Da se sva para ne bi potrošila na tuširanje i pranje veša, zapadni znanstvenici počeli su otvarati termoelektrane. Naime, para koja izlazi na površinu niže je temperature, pa je pogodna za tuširanje, ali ispod površine krije se dragocjena para temperature između 300-400 °C.

 

 

Para pokreće turbine, te proizvodi električnu energiju ( LINK  <— malo više o tome na ovome linku ) u zemlji u kojoj preko 77% pučanstva nema pristup električnoj energiji.

Procjenjuje se da se od jednog vulkana može dobiti električna energija jednaka onoj koju proizvede 500 vjetrenjača ili nekoliko milijuna solarnih panela.

 

 

Ovaj način dobivanja električne energije od pare iz vulkana počeo se koristiti jos prije 20ak godina južno od grada Addis Ababa, točnije pri lokaciji vulkana Aluto.

 

 

Na snimkama sa satelita proučavaju se područja gdje izlazi para, te se modernim tehnologijama izračunava isplativost i rizik od neke veće erupcije na tom području gdje bi se onda potencijalno mogla napraviti termoelektrana.

Gorka istina je, da je takvo područje u nekom drugom djelu Zemlje, iskoristivost takve energije bila bi maksimalna. Ovako, preko 77% pučanstva Etiopije  još uvijek ne mora kupovati štekere i žarulje.

Follow us! Like us!
Oglasi